Close

Familieret

Oversigt over det nye familieretlige system: Familierethuset og Familieretten

Familieretten

Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset. Der er 9 Familieretshuse i Danmark og 24 Familieretter i Danmark. Der skal ved det nye system sikres sammenhængende forløb med særligt fokus på børnene. De fleste familieretlige sager afgøres i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, sender […]

Læs mere