Close

Retssager & Konfliktløsning

AalborgAdvokaten - retssager, advokatmediator, konfliktløsning, konfliktmægling - advokat i Aalborg - arveret og familieret

Retssager & Konfliktløsning

Advokatmediator i Aalborg med speciale i konfliktløsning | Mediation
Vi repræsenterer vores klienter i retssager ved byretterne, landsretterne og Højesteret.

Vi har mange års erfaring i at føre retssager af enhver art. Har du et krav mod en person, virksomhed eller offentlig myndighed, og har dette krav ikke været muligt at indfri, så kan den sidste mulighed være at anlægge en retssag.Vi bruger også konfliktmægling og mediation som alternativ til en retssag og til løsning af konflikter i øvrigt. Et forløb med mediation er typisk hurtigere end en retssag, og konflikter afsluttes typisk i løbet af 1-2 måneder – fremfor 1 år. Desuden kan relationer bevares og familielivet har bedre forudsætninger for at fortsætte efterfølgende. I modsætning hertil er det at føre en retssag mod en part som regel medvirkende til at skabe splid efterfølgende.En hovedpointe i mediation og konfliktløsningsmodellen er desuden at man som advokat ikke kun ser på de juridiske aspekter af problemstillingen. I stedet skal sagens parter i fællesskab finde frem til løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og personlige forhold.Specielt i familieretlige sager, hvor der er børn involveret, f.eks. sager om forældremyndighed eller skilsmisse, er mediation den bedste løsning. Her er selve konfliktløsningen med til at skabe de bedste og mest holdbare løsninger for børnene.

Kontakt en advokatmediator i dag

Læs mere om


Fri proces og retshjælpsforsikring

Du kan under visse betingelser søge fri proces og retshjælpsdækning. Læs mere om betingelserne i de enkelte sagstyper.

Artikler indenfor retssager og konfliktløsning

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring hvad vi kan gøre for dig

Kontakt os

Følg os på