Close

Separation og skilsmisse

Det kan være vanskeligt at bevare overblikket midt i en frustrerende situation – og samtidig sikre, at spørgsmål om deling af boet og økonomi bliver løst korrekt. Her kan en familieadvokat være til stor hjælp.

Separation

Separation er en periode, hvor man juridisk set ikke er skilt men lever hver for sig. Separation går forud for skilsmisse, medmindre der foreligger en særlig grund, hvor utroskab er den mest almindelige. Alle har krav på en separation, og for langt de fleste foregår det i enighed ved, at parterne sammen udfylder og indsender en anmodning om separation til Familieretshuset. Anmodningen kan hentes på borger.dk.

Hvad skal der til for at blive separeret?

Man kan få sin separationsbevilling tilsendt med posten, hvis man er helt enige om 2 vilkår:

  • Om der skal betales ægtefællebidrag (hustrubidrag)
  • Hvem der skal beholde lejeboligen

Er man ikke enig, eller vil en af parterne ikke lade sig separere, bliver man indkaldt til vilkårsforhandling hos en af Familieretshusets jurister. Hvis der ikke opnås enighed her, kan en af parterne anmode Familieretshuset om at sende sagen til retten, som vil afgøre vilkårene for separationen. Bemærk, at der ikke behøver at være enighed om forældremyndighed og børnenes bopæl, for at man kan opnå separation.

Skilsmisse

Skilsmissen er det endelige ophør af ægteskabet. For at få en skilsmisse uden forudgående separation skal der foreligge en særlig grund, hvor utroskab er den mest almindelige. Det er dog de samme vilkår, der skal tages stilling til, og også her kan parterne i enighed søge om bevilling uden at skulle møde i Familieretshuset, hvis de er enige om vilkårene.

 

Hvis grunden er utroskab, skal der også underskrives en særlig tredjepartserklæring, hvor tredjemand/tredjekvinde bekræfter at have haft et forhold til den utro part. Vær opmærksom på, at det kun er den bedragne part, der har krav på skilsmisse. Mange tror fejlagtigt, at det har visse negative konsekvenser i juridisk henseende at blive skilt på grund af utroskab, men det er ikke tilfældet.

Bodeling

Først når bevillingen er udstedt af Familieretshuset, eller når dommen er afsagt af retten, er ægteskabet opløst. Først da er den gensidige forsørgerpligt og arveretten ophørt. Ophøret af ægteskabet medfører endvidere, at fællesboet skal deles. Det er det, som parterne ejer på datoen for Familieretshusets modtagelse af anmodningen om separation/skilsmisse (ophørsdagen), der skal deles.

 

Inden man påbegynder delingen, er det vigtigt at få afklaret, hvad der ikke skal deles. Foreligger der særeje, enten på grund af ægtepagt, bestemmelser fra gavegiver, testamente eller andet, skal det først afklares, om dette særeje er i behold og kan holdes uden for delingen. Dernæst skal det afklares, om der er andre værdier, man kan holde udenfor, som for eksempel erstatningsudbetalinger. Pensioner skal som hovedregel heller ikke deles. Kun hvis den ene part beviseligt har foretaget “ekstra” pensionsindbetalinger ved siden af sin almindelige pension, skal de ekstra indbetalinger deles. Der er også mulighed for at modtage et mindre kompensationsbeløb, hvis der er stor forskel på jeres pensioner, eller hvis ægteskabet har været langvarigt.