Close

Digital arv: Mange lever videre på nettet efter deres død

Digital arv - AalborgAdvokaten - Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg

I 2016 var 72 % af den danske befolkning, ifølge Danmarks Statistik (It-anvendelse i befolkningen), tilknyttet en eller flere sociale netværkstjenester online.

Der ses stadig en tilvækst i antallet af sociale profiler og andelen af befolkningen, der opretter brugerkonti på nettet. I en spørgeundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har udarbejdet for Politiken, angives det, at to ud af tre danskere vil have deres sociale profiler lukket, når de dør. Alligevel har 71 % af danskerne ikke tænkt over hvordan de sikrer deres digitale arv.

Læs mere

Oversigt over det nye familieretlige system: Familierethuset og Familieretten

Familieretten

Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset. Der er 9 Familieretshuse i Danmark og 24 Familieretter i Danmark. Der skal ved det nye system sikres sammenhængende forløb med særligt fokus på børnene. De fleste familieretlige sager afgøres i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, sender de den videre til Familieretten. […]

Læs mere

8 ting du måske ikke vidste om arv og testamenter efter den nye Ægtefællelov, sundhedsloven og arveloven

Ægtefælleloven - Advokaterne Sankt Knuds Torv, Aalborg

Efter Ægtefællelovens ikrafttræden den 1. januar 2018 og den gældende arvelov er der en række nye muligheder, man som ægtefæller skal være opmærksom på. 1. Det er fortsat de fleste, der ønsker egentlig personlig rådgivning på et møde om ønskerne til et skræddersyet testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt. 2. Der kan være væsentlige argumenter for oprettelse […]

Læs mere