Close

24. februar 2019

8 ting du måske ikke vidste om arv og testamenter efter den nye Ægtefællelov, sundhedsloven og arveloven

Ægtefælleloven - Advokaterne Sankt Knuds Torv, Aalborg

Efter Ægtefællelovens ikrafttræden den 1. januar 2018 og den gældende arvelov er der en række nye muligheder, man som ægtefæller skal være opmærksom på.

1. Det er fortsat de fleste, der ønsker egentlig personlig rådgivning på et møde om ønskerne til et skræddersyet testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt.

2. Der kan være væsentlige argumenter for oprettelse af testamente, eller gennemgang af et allerede eksisterende testamente.

3. Der er ofte stort behov for individuelle løsninger når man er i alderen 50+.

4. Der kan pr. 1. januar 2019 oprettes ”behandlingstestamenter” i stedet for livstestamenter med bindende virkning i konkrete situationer.

5. De fleste ønsker at tage stilling til ”organtestamente”, hvis de rådgives omkring de enkelte valg.

6. Der er vigtige overvejelser at gøre vedrørende en fremtidsfuldmagt, andre fuldmagter og behandlingstestamenter.

7. Der er nu mulighed for at bestemme særeje på gæld.

8. Der kan bestemmes forskellige særejetyper i testamenter.

Få et gratis ”juridisk helbredstjek” om dine ønsker og behov.

Kontakt advokat Helle Birgitte Jensen på telefon 8618 6833 eller e-mail hbj@askt.dk eller kontoret direkte på 8613 0600.