Close

Ægtepagt

Ægtepagt og særeje
Når man indgår ægteskab følger det automatisk med, at den formue, som man hver i sær måtte eje, nu bliver fælles. I mange parforhold er fælleseje dog ikke nødvendigvis den løsning, som man anser for mest retfærdig. Løsningen er at oprette en ægtepagt om særeje.

Fælleseje
Fælleseje er den formueordning, der automatisk følger af loven, hvis man har fast bopæl i Danmark, når man bliver gift. Det indebærer, at man skal aflevere halvdelen af sin formue til sin ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Eksempel på ægtepagt
Hustruen har en opsparing på 500.000 kr. med ind i ægteskabet – manden har ingen opsparing af betydning. Parret er enige om, at det vil være mest rimeligt, hvis hustruen kan holde denne opsparing uden for deling i tilfælde af eventuel separation/skilsmisse. Opsparing, som parret foretager efter vielsen, anser de dog for fælles. De opretter derfor en ægtepagt om særeje, der tager højde for disse ønsker.

Udarbejdelse af ægtepagter kan være en kompliceret affære
Ægtepagter er en del af familie-/arveretten som til tider kan være utroligt kompliceret, og der er derfor især indenfor dette område behov for specialiseret rådgivning af en erfaren arverets-/familieadvokat.Der findes forskellige typer af ægtepagter og forskellige typer af særeje.Kontakt os på telefon 86 18 68 33 eller mail aalborg@askt.dk for nærmere rådgivning.