Close

Fremtidsfuldmagt og andre fuldmagter

Fremtidsfuldmagter - AalborgAdvokaten - Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg

Fremtidsfuldmagt og andre fuldmagter
Ordningen vedrørende fremtidsfuldmagt er forholdsvis ny efter reglernes ikrafttræden den 1. september 2017. På kontoret har vi kunnet mærke den store interesse og har allerede udarbejdet en del fremtidsfuldmagter til stor glæde for vores klienter.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver en af dine nærmeste ansvaret for varetagelse af dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du en dag bliver syg eller svækket. Det specielle ved fremtids-fuldmagten er, at den først træder i kraft, når du mister evnen til at tage vare på dig selv. Du bør derfor oprette fremtidsfuldmagten i dag, mens du stadig kan handle fornuftsmæssigt.Fremtidsfuldmagten udformes helt individuelt efter dine ønsker og behov. Du bestemmer derfor helt selv, hvordan en anden skal varetage dine ønsker og sikre at de opfyldes, når du ikke selv er i stand til det længere. Du kan for eksempel bestemme, hvordan fuldmagtshaveren skal træffe beslutninger vedrørende bankforretninger, indgåelse og opsigelse af lejekontrakter, samt hvordan din pleje og omsorg skal være. På samme måde gør fremtidsfuldmagten det derfor lettere for fuldmagtshaveren at sikre din vilje og medbestemmelse, fordi ansvaret allerede er tildelt på forhånd og eventuelt fordelt på flere områder eller personer.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?
Processen for oprettelse af en fremtidsfuldmagt er lang. Den skal for det første udformes efter dine ønsker og behov. Det er vigtigt, at du laver en præcis og klart formuleret fremtidsfuldmagt, der tager højde for alle relevante forhold. Herefter skal den underskrives digitalt på www.tinglysning.dk eller ved henvendelse til Statsforvaltningen, såfremt du er fritaget for Digital Post. Hvis der ikke er bemærkninger til indholdet, bliver fremtidsfuldmagten tinglyst. Den er herefter gyldig og ligger alene til brug for dækning af behovet, når den skal træde i kraft.Skræddersyningen af fremtidsfuldmagten til dine ønsker og behov samt tinglyse fremtidsfuldmagten kan være en omstændig og længerevarende proces. Det er derfor en god idé at søge professionel juridisk rådgivning, så du ikke risikerer, at der opstår tvivl om indholdet af fremtidsfuldmagten, så det hele ikke har været forgæves. Vi står til rådighed, såfremt du har behov for hjælp.

Hvad er prisen for oprettelsen af fremtidsfuldmagten?
Prisen for et indledende møde for rådgivning samt udarbejdelse af fremtidsfuldmagten efter dine ønsker og behov ligger på kr. 2.500,00 – 3.500,00 inkl. moms, alt efter tidsforbrug og hvor omfattende forholdende er. Er der tale om et par, vil prisen blive reduceret. Lyder det interessant eller har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os og aftale et indledende møde.