Close

Familieret og
familieretlige forhold

Familieadvokat i centrum af Aalborg | Familie og samliv

Ønsker du hjælp til hverdagens jura? Har du brug for en familieadvokat? Vi har landets største afdeling med speciale i familieret og nogle af Danmarks mest erfarne familieretsadvokater.

Når det f.eks. drejer sig om spørgsmål vedrørende forældremyndighed, hvor børnene skal bo og retten til samvær, generel rådgivning om familieretlige emner eller hvis du skal have oprettet ægtepagt eller testamente, så har du brug for en erfaren familieadvokat med stor faglig og menneskelig indsigt.

 

Familieadvokaterne hos AalborgAdvokaten tilbyder professionel rådgivning inden for alle dele af familieretten og arveretten. Formålet er at skabe tryghed for klienten i forbindelse med problemstillinger og konflikter.

 

Vi beskæftiger os især med familieretlige sager, herunder separation/skilsmisse og den økonomiske formuedeling (bodeling), sager vedrørende børn, bopælssager, bidragssager og sager om forældremyndighed.

 

Advokat Helle Birgitte Jensen er autoriseret bobehandler ved retten i Aalborg. Hos AalborgAdvokaten tilbyder vi også familietjek.

Vi tilbyder specialiserede juridiske opgaver inden for arveret og familieret:

 • Dødsbobehandling af erfaren bobestyrer
 • Udarbejdelse af skræddersyede testamenter
 • Udarbejdelse af testamente vedrørende digital arv
 • Udarbejdelse af skræddersyede ægtepagter
 • Separation- og skilsmissesager
 • Ugifte samlevendes forhold
 • Bodeling (økonomisk deling) i forbindelse med separation og skilsmisse af erfaren bobehandler
 • Forældremyndighedssager
 • Bopælssager
 • Sager om børnebiddrag
 • Tvangsfjernelser
 • Adoptionssager
 • Konflikter (advokatmediator)

Læs mere om

Ægtepagt

Med en ægtepagt kan i som ægtefæller fravælge lovens regler om delingsformue. Opret ægtepagt med forskellige typer af særeje og forskellig varighed.

Testamente

Et testamente sikrer arvens fordeling, og at dine ønsker opfyldes, når du er gået bort. Et testamente kan samtidig forhindre tvister og arvestridigheder.

Fremtidsfuldmagt

Du bør vælge en fremtidsfuldmagt, der sikrer dig, hvis du bliver syg eller ude af stand til at handle fornuftsmæssigt.

Separation og skilsmisse

Du kan have brug for advokatbistand til deling af børnene, økonomien og selve skilsmissen. Læs mere om sikring af børnenes interesser, bodelingen og separation/skilsmisse.

Ugifte samlevende

At leve papirløst kræver mange papirer. Modsat hvad man tror, er det utrolig vigtigt at sikre børn og hinanden under samlivet. Tag højde for hvad der skal ske ved en eventuel samlivsophævelse eller død.

Sager om børn

Vi hjælper dig i tvister og sager vedrørende dine børn. I din sag bør du sikre dig, at dine børn er i centrum. Læs mere om sager hvor børn er involveret.

Fri proces og retshjælpsforskring

Du kan under visse betingelser søge fri proces og retshjælpsdækning. Læs mere om betingelserne i de enkelte sagstyper.

Familietjek hos specialist i familie- og arveret

Bestil et familietjek og få gennemgået jeres behov for at få udarbejdet et testamente, en fremtidsfuldmagt eller en ægtepagt. Vi giver jer muligheden for at få lavet et “juridisk helbredstjek”, således at du og dine nærmeste er sikret bedst muligt.

Kontakt os

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for dig.