Close

29. april 2019

Oversigt over det nye familieretlige system: Familierethuset og Familieretten

Statsforvaltningen er pr. 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset. Der er 9 Familieretshuse i Danmark og 24 Familieretter i Danmark. Der skal ved det nye system sikres sammenhængende forløb med særligt fokus på børnene.

De fleste familieretlige sager afgøres i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, sender de den videre til Familieretten. Familieretten behandler også klager over afgørelser fra Familieretshuset.

Det nye familieretslige system efter den 1. april 2019

Hvad sker i Familieretshuset?

  • Opdeling af sager efter konfliktniveau. Der foretages en indledende screening.
  • Børnene inddrages. Der oprettes en særlig børneenhed med børnesagkyndige, der sikrer, at børnene bliver hørt, og at deres perspektiv belyses.
  • Der bliver en reflektionsperiode for forældre, der søger direkte skilsmisse uden forudgående separation.

Hvad sker i Familieretten?

  • Familieretten behandler mindre enkle sager, der ikke kan afgøres i Familieretshuset samt komplekse sager. Klager over afgørelser truffet af Familieretshuset behandles også i Familieretten.
  • I Familieretten behandles sagerne efter forskellige modeller som tilpasses med udgangspunkt i, hvad der er brug for i Jeres aktuelle situation. Dommeren træffer afgørelse med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet.
Det nye familieretlige system
Det nye familieretlige system

Kontakt

Har du brug for rådgivning om din situation, er du velkommen til at kontakte vores kontor på tlf. 8618 6833 eller pr. mail aalborg@askt.dk. Du kan også sende en mail direkte til vores sagsbehandlere Caroline på cbs@askt.dk eller Nanna på nl@askt.dk for at aftale et rådgivende møde med advokat Helle Birgitte Jensen.