Close

Ugifte samlevende

Der kan være mange årsager til, at to personer der lever sammen, og eventuelt også har børn sammen, vælger ikke at gifte sig. Det er dog vigtigt, at man er klar over hvordan man økonomisk er stillet ved død, eller hvis samlivet ophører af anden grund. Ifølge arvelovgivningen er der nemlig ikke indbyrdes arveret, og man arver derfor ikke automatisk den anden part. En familieadvokat kan rådgive om hvordan man sikrer hinanden bedst.

Ugifte samlevende arver ikke automatisk hinanden

Hvis samlivet ophører kan der derfor let opstå problemer, hvis man ikke har sikret hinanden og sig selv. Udgangspunktet for ugifte samlevende er, at man ved samlivets ophør ikke har krav på at modtage noget fra den anden. Dette betyder, at parten, som ejer et aktiv, kan beholde dette aktiv, uden at den anden skal have noget. Kun i særlige tilfælde, hvor eksempelvis kvinden kan bevise, at hendes indsats har været en væsentlig medvirkende årsag til, at manden har fået forøget sin formue, kan et (mindre) kompensationsbeløb komme på tale. Kun ejendele, som man ejer i sameje, skal deles, når forholdet ophører. Men hvad nu, hvis den ene har indskudt et større beløb ved købet end den anden? Eller hvad nu, hvis den ene nægter at sælge og i det hele taget ikke er samarbejdsvillig?

 

Det er altid en god idé at lave en skriftlig samejeoverenskomst, hvis man ejer fast ejendom i fællesskab. En samejeoverenskomst kan være en stor hjælp ved samlivets ophør, da det så vil være fastlagt på forhånd, hvad der skal ske med ejendommen ved et salg, og hvem der eventuelt har krav på at få sit større indskud tilbagebetalt.

Testamente

For ugifte samlevende er løsningen at oprette et testamente. Oprettelse af testamente vil især være aktuelt, hvis man har børn og har købt fast ejendom, da det er børnene, der vil arve denne, hvis der ikke er oprettet et testamente.