Close

18. oktober 2017

Nye regler om fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter - AalborgAdvokaten - Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg

Fremtidsfuldmagter: Hvis du bliver syg eller svækket, og dermed mister evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold, kan en fremtidsfuldmagt sikre, at der alligevel bliver taget hånd om disse forhold. En ny lov åbner op for et helt nyt system med registrerede fuldmagter. Den nye lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

Fremtidsfuldmagterne er et alternativ til de allerede eksisterende almindelige aftaleretlige fuldmagter.

Læs mere om fremtidsfuldmagter på borger.dk.

Du er velkommen til at kontakte kontoret for hjælp til sikring af dine forhold – både i forhold til udformning af fremtidsfuldmagt men også andre dokumenter.
Få en pris eller et overslag på omkostningerne.
Du kan kontakte advokat Helle Birgitte Jensene-mail hbj@askt.dk eller telefon 86 13 06 00 / mobil 28 87 53 87.