Close
Hanna Jørgensen

Hanna Jørgensen

Juridisk assistent og specialistsekretær

Hanna arbejder primært med arveret og dødsbobehandling og indgår sammen med de øvrige medarbejdere i teamet for privatret på vores kontor. Hun har arbejdet med følgende områder inden for familie- og arveretten:

  • Rådgivning indenfor arveretten
  • Bobestyrerboer
  • Private skifter
  • Andre boformer
  • Udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
  • Ægtefælleskifter og bodelingssager
  • Forældreansvarssager
  • Tvangsanbringelsessager
  • Tvangsadoptionssager