Close

27. marts 2018

Nye regler på skilsmisseområdet: Bred aftale indgået om nyt skilsmissesystem

Bred aftale om nyt skilsmissesystem indgået mellem regeringen og alle folketingets partier

En række nye tiltag på familieretsområdet skal gøre det mindre belastende for børnene, når forældrene skal skilles. Løsningen er ét samlet system for skilsmisser. Der indføres en separationsperiode på 3 måneder, og det bliver muligt for forældrene at indgå i et ligeværdigt forældreskab med blandt andet fælles bopæl.

Der er i dag, tirsdag d. 27. marts 2018, ingået en aftale mellem regeringen og alle folketingets partier om ét samlet familieretligt system. Fremover skal det være børnene, der er i centrum, hvilket sikres ved en række nye tiltag. Blandt andet nedlægges Statsforvaltningen, og der oprettes en ny enhed, Børneenheden, der skal tage hånd om børnenes trivsel. Dette sker eksempelvis med børnegrupper og tilbud om støtte til børn ramt af skilsmisse. Samtidig genindføres en separationsperiode, dog på 3 måneder i stedet for de 6 måneder, som det var før 2013. Det bliver, med det nye system, desuden muligt for forældrene at indgå i et ligeværdigt forældreskab, hvor barnets bopæl og børnecheck kan deles ligeligt imellem far og mor.

Aftalen indeholder en række hovedelementer, der tilsammen danner rammen om det nye samlede familieretlige system, hvor familier kun skal henvende sig ét sted. Aftalen lægger op til, at systemet skal tilpasse sig familiens behov – og ikke omvendt. For at få et overblik over aftalen, er her skitseret hovedpunkterne.

Familieretshuset – én indgang til skilsmissesystemet

Oprettelse af Familieretten

Fokus på børnenes trivsel – oprettelse af Børneenheden

Separationsperiode eller refleksionsperiode på 3 måneder

Ligeværdigt forældreskab

Lovforslaget fremsættes i efteråret 2018, og det nye familieretlige system træder i kraft 1. april 2019.

Du kan læse hele aftaleteksten på Regeringens hjemmeside: www.regeringen.dk, hvor du også kan læse Børne- og Socialminister Mai Mercados kommentarer til det nye skilsmissesystem.

Familieadvokaterne hos Advokaterne Sankt Knuds Torv er positive overfor den nye aftale.

Hvis du har spørgsmål, eller du godt kunne tænke dig at få gennemgået din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte advokat Helle Birgitte Jensen, der er specialist indenfor familieretlige forhold. Du er også velkommen til at ringe direkte til os på telefon 86 13 68 33. Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende drøftelse af din sag.