Close

27. oktober 2017

Forslag om et nyt og mere gennemskueligt skilsmissesystem for skilsmissefamilier

Forslag om et nyt og mere gennemskueligt skilsmissesystem for skilsmissefamilier er til forhandling i Folketinget

Når familier ikke selv kan løse uenighederne i forbindelse med skilsmisse kan skilsmisseforældre og -børn se frem til at blive mødt af ét sammenhængende system. Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado skal det nye skilsmissesystem sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus.

Det nuværende familieretlige system er blevet kritiseret for at være usammenhængende, trægt og konfliktoptrappende. Når skilsmissefamilier opsøger hjælp for at finde løsninger på uenigheder, f.eks. om børnene eller om selve skilsmissen, bliver de i dag mødt af flere forskellige myndigheder, der hver især træffer forskellige afgørelser. Dette kan være kaotisk og forvirrende for familierne, der i højere grad skal aflastes end belastes yderligere. Konsekvensen er i mange tilfælde, at systemet er medvirkende til at optrappe konfliker fremfor at løse dem.

 

Ny model indenfor det famileretlige system

Den nye model, der på nuværende tidspunkt er til forhandling i Folketinget, består af et familieretshus, der skal løse de simpleste sager, samt en domstol – ”familieretten” – der skal håndtere de mere komplekse og konfliktfyldte sager. Alle familier, der søger hjælp, modtages indledningsvist i familieretshuset, hvor de screenes og inddeles efter konfliktniveau og problemernes tyngde. Familier med mindre problemer vil blive tilbudt konflikthåndtering og rådgivning, således at de får hjælp og de nødvendige redskaber til selv at løse problemerne.

Familierne med de allersværeste problemer vil også møde familieretshuset, der koordinerer med kommunen og opsætter den tværfaglige forberedelse af sagen. Herefter sendes sagen til Familieretten (byretten), der træffer den juridiske afgørelse så hurtigt som muligt, således at tiden, som familien skal leve i konflikt, minimeres.

Advokatrådet støtter dette forslag om en ny model indenfor det familieretlige system, og familieadvokaterne hos Advokaterne Sankt Knuds Torv, herunder AalborgAdvokaten, hilser ligeledes den nye ordning velkommen.

Du kan læse mere om forslaget på Socialministeriets hjemmeside: www.socialministeriet.dk, eller på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Hvis du har spørgsmål, eller du godt kunne tænke dig at få gennemgået din sag, er du velkommen til at kontakte advokat Helle Birgitte Jensen, der er specialist indenfor familieretlige forhold. Du er også velkommen til at ringe direkte til os på telefon 86 13 06 00. Du kan altid kontakte os for at få et uforpligtende møde.