Close

Værgesager

AalborgAdvokaten - Personlig værge, økonomisk værge - arveret og familieret

Værgesager

Fast værge – beskikket værge – personlig og økonomisk værge
Værgemål

“Værgemål kan iværksættes for at beskytte voksne, der på grund af helbredsmæssige forhold ikke er i stand til at varetage deres egne økonomiske eller personlige anliggender. I stedet udpeges en værge til at handle på deres vegne. Børn og ugifte unge under 18 år har også en værge til at varetage deres økonomiske forhold.” – Civilstyrelsens værgevejledningVi har hos Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S, Aalborg en del værgemålssager. Her varetager vi interesserne for den person der er under værgemål. Værgemålet kan være begrænset til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender, eller det kan begrænses til at angå personlige forhold, herunder bestemte personlige anliggender.Ofte er det på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred, at vi er tilknyttet som fast værge. Det kan således være alle tænkelige situationer der medfører, at den pågældende person er ude af stand til at varetage sine anliggender – personlige, økonomiske eller begge dele.Du kan læse mere om værgemål på Statsforvaltningens hjemmeside: Statsforvaltningen – værgemål.

Kontakt en advokat i dag

Følg os på