Close

Caroline Birkmose Sørensen

Caroline Birkmose Sørensen er cand.jur. fra Aalborg Universitet og ansat som advokatfuldmægtig. Caroline beskæftiger sig primært med familie- og arveret i bred forstand.

Caroline beskæftiger sig hovedsageligt med:

  • Bodelinger (sager om økonomisk deling efter separation og skilsmisse)
  • Bobestyrerboer og bobehandlersager samt private skifter og ægtefælleskifter
  • Dødsbobehandling og arvesager
  • Testamenter og ægtepagter
  • Børnesager, herunder sager om forældremyndighed samt bopæls- og samværssager
  • Tvangsanbringelser (anbringelse af børn udenfor eget hjem)
  • Tvangsadoptionssager

Caroline beskæftiger sig desuden med:

  • Mediation og konfliktløsning
  • Retssagbehandling