Close

Caroline Birkmose Sørensen

Caroline Birkmose Sørensen er juridisk medarbejder og assisterer primært med bodelinger og bobehandlersager, dødsboer og andre arvesager samt børnesager.

Caroline beskæftiger sig hovedsageligt med:

  • Bodelinger (sager om økonomisk deling efter separation og skilsmisse)
  • Bobehandlersager (sager hvor et ægtefællebo (ægtefælleskifte) behandles på vegne af det offentlige, og sagen er gået i hårdknude)
  • Dødsbobehandling og arvesager
  • Børnesager, herunder sager om forældremyndighed samt bopæls- og samværssager
  • Tvangsanbringelser (anbringelse af børn udenfor eget hjem)
  • Tvangsadoptionssager

Caroline beskæftiger sig desuden med:

  • Mediation og konfliktløsning
  • Retssagbehandling