Close

Anna Nørhave Vestergård

Juridisk medarbejder

Anna er juridisk medarbejder og assisterer primært med testamenter, ægtepagter, kontrakter, handler og andre aftaler. Hun beskæftiger sig hovedsageligt med:

  • Dødsbobehandling, herunder bobestyrerboer, private skifter og andre boformer
  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Fremtidsfuldmagter og andre fuldmagter
  • Samlivskontrakter og samejekontrakter
  • Generelle arveretlige dokumenter
  • Forældresamværs-, bopæls-, forældremyndigheds-, og samværssager